google41666500038b5476.html

Program

Lørdag:

kl.08.00 Kontakttoner.
kl.08.15 Sanger til glede (repr.)
kl.09.00 Helgeimpulsen

  • kl.09.15 Mediekomentaren
  • kl.09.30 15 min. med Ordet og Israel
  • kl.10.00 Vindu mot livet
  • kl.10.30 Sanger vi aldri glemmer

kl.11.00 Irenes kvarter
kl.11.30 Ord fra Jerusalem
kl.12.00 Country Gospel Timen (repr.)
kl.13.00 Over til Radio Sandefjord

Søndag: 

kl.08.00 Sanger vi aldri glemmer
kl.08.30 Ord fra Jerusalem
kl.09.00 Go’morn Sandefjord
kl.10.30 Søndagstoner
kl.11.00 Taleopptak/mørteoverføring
kl.12.05 15 min. med Ordet og Israel
kl.12.30 Veien gjennom Bibelen
kl.13.00 Vindu mot livet
kl.14.00 Sanger til glede
kl.15.00 Country Gospel Timen
kl.16.00 Over til Misjonsradioen

Annenhver søndag: (ved ulike uketall 1, 3, 5, osv.)

kl.20.00 Irenes Kvarter/musikk
kl.20.30 15 min. med Ordet og Israel
kl.21.00 Forbønn-/omsorgsprogram
kl.22.35 Sanger vi aldri glemmer
kl.23.00 Taleopptak (reprise)
kl.24.00 Over til Radio Sandefjord

De enkelte programmene på Kontakt Radio


Kontakttoner. Her er det teknikeren som velger plater fra vårt rikholdige platearkiv.

Sanger til glede. Her spilles det utvalgte sanger med passende komentarer til. I tillegg er det en liten andakt med i dette programmet. Programmene som sendes er stort sett repriser fra tidligere opptak. Thor Arne Olsen, Inger Lise Thunæs og Idun Øynes Hansen er programledere. Sendes hver lørdag morgen og søndag ettermiddag.

Country Gospel Timen. Programmet Country Gospel Timen har en klar kristen formålsparagraf og musikkens tekster bærer preg av det. Det etterstrebes å finne en salig blanding med Country, Bluegrass, Southern Gospel og Kristen Country Lovsang, både på Engelsk og Norsk der det er tilgjengelig. Det er Per Govertsen som produserer disse programmene. Sendes hver lørdag middag og søndag ettermiddag.

Helgeimpulsen. Programmene i Helgeimpulsen blir bundet sammen av diverse sanginnslag. Dette programmet sendes hver lørdag morgen og innneholder Mediekommentaren, 15 min. med Ordet og Israel, Vindu mot livet, Sanger vi aldri glemmer.

Mediekommentaren. Dette er programmet inneholder kommentarer fra aktuelle saker i mediebildet og er hentet fra nettsiden Tro og Medier.

15 min. med Ordet og Israel. Dette er programmet hvor du kan lytte til nyheter fra Israel og en andakt fra en av forkynnerne til bevegelsen Ordet og Israel. Det inneholder også noen ganger spalten ”Vi bare spør” hvor en aktuell forkynner svarer på konkrete spørsmål som er relatert til tema. Dette programmet er produsert av Per-Magnar Bakke som programleder og Geir Øynes som teknisk ansvarlig. Sendes hver lørdag formiddag og søndag middag med reprise på søndagskvelden.

Vindu mot Livet. Dette programmet er ved John Hardang (Kristen Riksradio) og tar for seg søndagens tekst og tanker rundt den. Programmet varer ca. 25 min. og sendes lørdag formiddag og søndag middag.

Sanger vi aldri glemmer. Dette programmet er også ved John Hardang (Kristen Riksradio). Her gir Hardang en omtale av kjente og kjære sanger. Programmet varer ca. 20 min. og sendes lørdag formiddag, søndag morgen og annenhver søndag kveld.

Irenes kvarter. Programleder for denne serien er Irene Krokeide Alnes. Hun har reist som sangevangelist i Indremisjonsforbundet (ImF) siden 1973, der hun fremdeles reiser i 50 % stilling. 1.september 2012 startet hun i tillegg til dette i en nyopprettet stilling som programprodusent i P7 Kristen Riksradio. Her skal hun både produsere programmer for lokalradio / internett – etter hvert også for TV.
«IRENES KVARTER» er et 15 minutter langt radioprogram, der Irene formidler ulike ting som ligger henne på hjertet. Innholdet vil være tydelig og profilert kristent. I alle programmene er det også lagt inn kristen sang og musikk. Det blir produsert og levert et program pr uke. 
Programmet varer ca. 15 min. og sendes søndag kveld.

Ord fra Jerusalem. Dette programmet er produsert av Internationale Kristne Ambassade Jerusalem. Sendes hver lørdag middag og søndag morgen.

Go´morn Sandefjord. Dette er Sandefjords eldste radioprogram, der vi passerer 1710 program den 14. januar 2018. Her får du arrangementsmeldinger, møteopplysninger, værmelding, hilsninger og gratulasjoner, andakt, konkurranse med flotte gavekort som premie, besøk i studio og aktuelle innslag, og mye fin sang og musikk. De fleste av platene med kristent innhold. Faste programledere er Laila Norheim, Synnøve Andersen, Geir Øynes og Rune Berg. Sendes hver søndag morgen på FM 98,6 og på nettradio.

Møteoverføring/opptak. Sending av taleopptak fra Pinsemenigheten Salem eller fra andre møter og stevner. Sendes stort sett hver søndag formiddag. Noen ganger er det overføring eller opptak fra en av Sandefjords menigheter.

Omsorg- og Forbønnsprogram. Samtale og forbønnsprogram annenhver søndag kveld. Faste programledere er Ingrid Tveita, Synnøve Andersen, Einar Johnsen og Egil Johansen.

web-master:   geiroy@me.com © Øynes Konsult 2012