google41666500038b5476.html

Program

Fredag:      (De enkelte programmene på Kontakt Radio finner du lengre ned på denne siden.)

kl.21.00 Sanger til glede
kl.22.00 Country Gospel Timen
kl.23.00 Veien gjennom Bibelen
kl.23.15 Sang og musikk 
kl.24.00 Slutt

Lørdag:

kl.08.00 Kontakttoner.
kl.08.15 Sanger til glede (repr.)
kl.09.00 Helgeimpulsen

  • kl.09.15 Mediekomentaren
  • kl.09.30 Ord fra Jerusalem
  • kl.10.00 Vindu mot livet
  • kl.10.30 Sanger vi aldri glemmer

kl.11.00 Kontakt-lunchen
kl.12.00 Country Gospel Timen (repr.)
kl.13.00 Over til Radio Sandefjord

Søndag: 

kl.08.00 Sanger vi aldri glemmer KR
kl.08.30 Ord fra Jerusalem KR
kl.09.00 Go’morn Sandefjord KR
kl.10.30 Søndagstoner KR 
kl.11.00 Taleopptak KR
kl.12.00 Sang og musikk KR
kl.12.15 Veien gjennom Bibelen KR
kl.12.30 Vindu mot livet KR
kl.13.00 Irenes Kvarter KR
kl.13.30 Ord fra Jerusalem KR
kl.14.00 Sanger til glede KR
kl.15.00 Country Gospel Timen KR
kl.16.00 Over til Misjonsradioen

Annenhver søndag: (ved ulike uketall 1, 3, 5, osv.)

20.00 Irenes Kvarter/musikk KR
21.00 Forbønn-/omsorgsprogram KR
22.35 Sanger vi aldri glemmer KR
23.00 Taleopptak (reprise) KR
24.00 Over til Radio Sandefjord

De enkelte programmene på Kontakt Radio


Kontakttoner. Her er det teknikeren som velger plater fra vårt rikholdige platearkiv.

Sanger til glede. Her spilles det utvalgte sanger med passende komentarer til. I tillegg er det en liten andakt med i dette programmet. Thor Arne Olsen og Idun Øynes Hansen er faste programledere. Sendes hver fredag kveld med reprise lørdag morgen.

Country Gospel Timen. Programmet Country Gospel Timen har en klar kristen formålsparagraf og musikkens tekster bærer preg av det. Det etterstrebes å finne en salig blanding med Country, Bluegrass, Southern Gospel og Kristen Country Lovsang, både på Engelsk og Norsk der det er tilgjengelig. Det er Per Govertsen som produserer disse programmene. Sendes hver fredag kveld.

Helgeimpulsen. Programmene i Helgeimpulsen blir bundet sammen av tekniker som annonserer disse og som kommer med event. andre informasjoner. Konkurransen som vi tidligere har hatt i Hallo Sandefjord, fortsetter som før. Sendes hver lørdag morgen.

Vindu mot Livet. Dette programmet er ved John Hardang (Kristen Riksradio) og tar for seg søndagens tekst og tanker rundt den. Programmet varer ca. 25 min. og sendes lørdag formiddag.

Sanger vi aldri glemmer. Dette programmet er også ved John Hardang (Kristen Riksradio). Her gir Hardang en omtale av kjente og kjære sanger. Programmet varer ca. 20 min. og sendes lørdag formiddag, søndag morgen og annenhver søndag kveld.

Irenes kvarter. Programleder for denne serien er Irene Krokeide Alnes. Hun har reist som sangevangelist i Indremisjonsforbundet (ImF) siden 1973, der hun fremdeles reiser i 50 % stilling. 1.september 2012 startet hun i tillegg til dette i en nyopprettet stilling som programprodusent i P7 Kristen Riksradio. Her skal hun både produsere programmer for lokalradio / internett – etter hvert også for TV.
«IRENES KVARTER» er et 15 minutter langt radioprogram, der Irene formidler ulike ting som ligger henne på hjertet. Innholdet vil være tydelig og profilert kristent. I alle programmene er det også lagt inn kristen sang og musikk. Det blir produsert og levert et program pr uke. 
Programmet varer ca. 15 min. og sendes søndag kveld.

60 min. med Bibelen. Dette er programmet hvor du kan lytte til opplesning fra Bibelen, avbrutt av enkelte musikalske innslag. De som deler på å lese fra Bibelen er følgende: Kjersti Falk Berg, Einar Nymoen, Idun Øynes Hansen og Knut Sørhaug. Sendes hver fredag kveld, med reprise lørdag formiddag.

Ord fra Jerusalem. Dette programmet er produsert av Internationale Kristne Ambassade Jerusalem. Sendes hver søndag morgen med reprise mandag kveld. Forøvrig sendes det også som eget innslag i programposten Helgeimpulsen hver lørdag formiddag.

Go´morn Sandefjord. Dette er Sandefjords eldste radioprogram, hvor sending nr. 1000 ble avviklet den 9. mai 2004. Her får du arrangementsmeldinger, møteopplysninger, værmelding, hilsninger og gratulasjoner, andakt, konkurranse med marsipankake som premie, besøk i studio og aktuelle innslag, og mye fin sang og musikk. De fleste av platene med kristent innhold. Faste programledere er Laila Norheim, Egil Johansen og Hans-Henrik Årby. Sendes hver søndag morgen.

Taleoverføring. 
Sending av taleopptak fra Pinsemenigheten Salem eller fra andre møter og stevner. Sendes stort sett hver søndag formiddag.

Omsorg- og Forbønnsprogram. 
Samtale og forbønnsprogram annenhver søndag kveld. Faste programledere er Hermann Mentzoni, Ingrid Tveita og Einar Nymoen.

Kontakt-Lunchen. 
Lunchprogrammet som også er et av Sandefjords eldste. Hans Dysthe er fast programleder hver lørdag formiddag.
Kontakt-lunchen inneholder "Dagens intervju" og "Politiradioen". Dagens intervju og Politiradioen legges også ut på vår egen hjemmeside etter hvert program.

web-master:   geiroy@me.com © Øynes Konsult 2012