google41666500038b5476.html

Medarbeidere

Vi har en rekke medarbeidere som gjør en innsats for Kontakt Radio. Det er følgende personer, her gruppert i hver sin avdeling:

TEKNIKERE:
Andersen, Vidar
Angelsen, Finn
Bakke, Per-Magnar
Karlsen, Cato
Kjølen, Leon
Larsen, Rolf
Moholdt, Hans
Thorsteinson, Joel
Tveita, Tore
Øynes, Geir

TEKNISK PERSONELL:
Gaustad, Ragnvald

GO´MORN SANDEFJORD:
Årby, Hans-Henrik 
Norheim, Laila
Synnøve Andersen
Johansen, Egil
Øynes, Geir (res.)

FORBØNNSPROGRAMMET:
Tveita, Ingrid
Johnsen, Einar
Mentzoni, Hermann (res.)
Setrang, Roald (res.)

SANGER TIL GLEDE:
Olsen, Thor Arne 
Hansen, Idun Øynes

KONTAKTLUNCHEN
Dysthe, Hans

ANSVARLIG REDAKTØR:
Tveita, Tore

DAGLIG LEDER:
Moholt, Hans

STYRELEDER:
Andersen, Vidar

TELEFONVAKTER:
Arntsen, Ivar
Aud Asmundson
Bakke, Reidar
Borge, Per
Borge, Helga Marie
Johansen, Tove
Moholt, Bjørg
Røed, Ragnhild
Thomsen, Åse Berit
Årby, Eva
Larsen, Merethe
Johnsen, Hanne
Lund Bullen, Lise Marit
Solfrid Gjervoldstad

web-master:   geiroy@me.com © Øynes Konsult 2012