google41666500038b5476.html

Kontakt Radio-venn

Radiovenn-bevis

Vi trenger flere radiovenner i Kontakt Radio. Benytt anledningen mens du lytter til f.eks. Go’morn Sandefjord til å bli en Kontakt Radio-venn du også! Hvorfor skal jeg det? sier du kanskje. 
Jo, fordi da vil vi ha forutsigbarhet ang. våre inntekter. Og du vil ha forutsigberhet over dine gaver til radioen vår.

Det betyr mye for vår radiodrift at vi vet hvilke inntekter vi kan regne med.
Derfor håper vi at du som tidligere har støttet oss ved våre gavebrevaksjoner, vil bli en Kontakt Radio-venn istedet.
Du kan selvfølgelig i tillegg til dette gi ekstra når vi også vil komme til å ha gavebrevaksjoner.

Siden vi nå etter hvert også skal begynne å sende på DAB vil vi nå ut over hele Vestfold. Dette fører til at vi får større faste utgifter pr. mnd. og behovet for støtte blir større. Derfor håper vi også at du som ikke har støttet oss før vil bli en fast giver til radioen vår. 

Vi er faktisk avhengig av dere givere slik at vi kan fortsette å drive denne lokalradioen, radio'n som gir deg no' mer.
Ved å bli en Kontakt Radio-venn kan du velge om du vil betale 300 kroner hvert kvartal eller 1200 for et helt år om gangen.

Du får tilsendt giro for dette, og du vil få et Kontakt Radio-venn bevis.
Vi kommer også etter hvert til å sende deg et nyhetsbrev om radioen vår slik at du kan holde deg litt nærmere orientert.

Ring inn til oss under våre aktive sendinger på tlf. 33 46 22 22 og si at du vil bli Kontakt Radio-venn. Oppgi navn, adresse og telefonnr. når du ringer inn så blir du registrert i vår database.
Hver gang vi har en gavebrevaksjon, vil vi foreta en tekning i slutten av sendinga der en av dere som har blitt Kontakt Radio Venn eller har tegnet et enkeltstående gavebrev, er med i trekningen

Du kan også sende en E-post på følgende adresse: kontaktrad@gmail.com og skriv der at du vil bli Kontakt Radio-venn.

Eller du kan registrere deg enkelt og greit nederst på siden her.

Hver gang vi har en gavebrevaksjon, vil vi foreta en tekning i slutten av sendinga der en av dere som har blitt Kontakt Radio Venn, eller har tegnet et enkeltstående gavebrev, er med i trekningen. Alle som allerede er radiovenn blir også med i trenkingene.

Velkommen som Kontakt Radio-venn! 

Om du ønsker å bli Kontakt Radio-venn, så kan du få 28% i skattefradrag på selvangivelsen! Da må pengegaven være minimum kr 500,- og maximum kr. 30.000,- i løpet av et år. For hver 1200 kroner du gir i gave som Kontakt Radio-venn, vil du få igjen 336 kroner som skattereduksjon.

Selv om du blir Kontakt Radio-venn kan du i løpet av året gi ekstra beløp i gave til Kontakt Radio. Du kan med andre ord betale inn et beløp så mange ganger du vil i løpet av et år. Og for inntill 30 000 kr. kan du få 28% i skattereduksjon. Hvis du betaler inn maximalt beløp vil du dermed få 8400 kroner i skattereduksjon.  
Hver krone du betaler går til Kontakt Radio sin drift.

Hvis du vil benytte muligheten til fradrag på selvangivelsen, må du fylle ut
dette skjemaet og sende det til Kontakt Radio på følgende adresse: 

Kontakt Radio, Peder Bogens gt. 4B, 3212 Sandefjord
.

Skatteetaten må ha disse informasjonene for at du skal få godkjent skattefradraget. Kontakt Radio er eid av Pinsemenigheten Salem som er registrert og godkjent skattefradragspartner. På grunn av dette får du altså muligheten til å gi en pengegave og samtidig få skattefradrag på selvangivelsen.

Du kan også gi en ekstra gave til Kontakt Radio ved å benytte deg av følgende kontonr.:
 2480 31 17981 

Om du ønsker å bli Kontakt Radio-venn kan du sende din melding her:


web-master:   geiroy@me.com © Øynes Konsult 2012