google41666500038b5476.html

DAB+

Kontakt Radio har, sammen med Misjonsradioen i Sandefjord, satt igang prøvesendinger på egen DAB+ kanal her i Vestfold. Du finner denne kanalen ved å søke på Radio MGV. (Mediagruppen Vestfold) Vi sender der de samme programmene som går på FM, og i den tiden hvor vi ikke har lokale sendinger så fyller P7 (Kristen Riksradio) sendetiden slik at dette er en 7/24-kanal i Vestfold.

Nå kan du altså lytte på en kristen radiokanal hele døgnet her i Vestfold. Etter hvert vil også Misjonsradioen i Larvik komme med på denne kanalen, og kanskje flere radioprodusenter.

DAB+ nettet i Vestfold er så langt utbygd med sendere i Sande (Hvittingen), i Tønsberg, på Midtås i Sandefjord. Det vil også utpå høsten komme en sender på Doktorfjellet i Larvik. Da vil hele Vestfold være dekket med denne DAB-kanalen.

Denne DAB-kanalen vil altså sende nøyaktig det samme innholdet som du kan høre på FM 98.6, og til de samme tider som vi sender der. Dermed kan du, i tillegg til å lytte på Kontakt Radio, også lytte på Misjonsradioen i Sandefjord og på P7 når vi ikke har sendinger. 

Om du slulle ønske å ringe inn til oss under aktive sendinger, så er vårt telefonnr. 33 46 22 22.

Programoversikt - fast hver uke - fra 1. september 2016

Sandefjordskanalen FM 98,6  -  kabel 92,0  -  web-radio  -  DAB+ (Radio MGV)

KR = Kontakt Radio
MR = Misjonsradioen

Mandag 

00.00 - 21.00 Radio Sandefjord
21.00
Radio for invandrere                 MR  
22.00
Over en åpen bibel                    MR
23.00
Noreamagasinet                        MR 

Tirsdag

00.00 - 21.00 Radio Sandefjord  
21.00
Noreamagasinet                        MR
22.00 Over en åpen bibel                    MR
23.00 Norea                                        MR 

Onsdag

00.00 - 21.00 Radio Sandefjord
21.00
Bokhjørnet                                MR
22.00
Over en åpen bibel                    MR
23.00
Norea                                        MR 

Torsdag

00.00 - 21.00 Radio Sandefjord
21.00
Historier fra Bibelen                  MR
22.00
Over en åpen bibel                     MR
23.00
Norea                                         MR 

Fredag

00.00 - 24.00 Radio Sandefjord

Lørdag

00.00 - 08.00 Radio Sandefjord
08.00 Kontakt toner                               KR
08.15
Sanger til glede                            KR
09.00 Helgeimpulsen                             KR
09.15
Mediekommentaren                     KR
09,30 15 min. med Ordet og Israel         KR
10.00
Vindu mot livet                             KR
10.30 Sanger vi aldri glemmer               KR
11.00
Dette er mitt liv                             KR
12.00 Country gospel timen                   KR
13.00 - 24.00 Radio Sandefjord

Søndag

00.00 - 08.00 Radio Sandefjord
08.00 Sanger vi aldri glemmer               KR
08.30 
15 min. med Ordet og Israel         KR
09.00
Go`morn Sandefjord                     KR
10.30
Søndagstoner                                KR
11.00
Møte/taleopptak                            KR
12.00 15 min. med Ordet og Israel         KR
12.30 Irenes kvarter                                KR
13.00 
Vindu mot livet                             KR
14.00 Sanger til glede                             KR
15.00
Country Gospel Timen                 KR
16.00
Åpne Dører                                   MR
17.00
Søndagsskolen                              MR
18.00
Ukens bibeltekst                           MR
19.00
Noreamagasinet                            MR
20.00 Dette er mitt liv (ukene 1-3-osv.) 
MR/KR
21.00
Forbønnsprogram                            MR/KR
22.35
Sanger vi aldri glemmer               MR/KR
23.00
Taleopptak/Sanger mot midnatt MR/KR


web-master:   geiroy@me.com © Øynes Konsult 2012